Вадя Ротор – офіційний сайт / з 2008 / The official web-site – Vadia Rotor

Головна (Новини)

ART-ФОРУМ

Нова Русь

ФОРУМ НР

VADЯFILM & VADЯMUSIC

VІDЕОблог

Дизайн

Копия 002.jpg

Вадя Ротор – Спілка окультної космософії

ФОРУМ окультної космософії

Книга Живих

Словник окультної космософії

Публікації окультної космософії

Ваша участь у проекті (Контакти)

 

Окультна космософія – нова філософська доктрина, що становить собою проміжну доктрину між теософією Блаватської та космософією Ціолковського. Від першої відрізняється тим, що відкидає буддистську світоглядну основу та космополітизм теософії. Від другої відрізняється політеїстичною позицією (космософія Ціолковського атеїстична).

 

Маніфест окультної космософії

(уривок)

Концепція ОК: пізнання макрокосму (Всесвіту) шляхом вивчення мікрокосму (людини) з застосуванням принципу аналогії.

Людина і людство, людина і світ, людство і світ; оздоровлення людства через покращення кожної окремої людини, оздоровлення оточуючого світу через покращення людства - це основні теми, навколо яких концентрується думка окультного космософа.

Отже, на центральне місце в ОК я поставив кабалістичну концепцію Небесної людини, Адама Кадмона. Адам Кадмон – уособлення всього людства, окрема людина є, образно кажучи, клітиною в тілі Адама Кадмона, і якщо хворих фізично або недосконалих морально людей багато, значить, саме тіло Небесної людини хворе; аби його оздоровити, потрібно максимально оздоровити кожну окрему „клітинку” – людину.

 

Витяг зі словника окультної космософії

 

Космософия – раздел универсологии. Основатель - К.Циолковский.

Космософия оккультная – скептический оккультизм, промежуточное звено, связующий мост между теософией Блаватской и космософией Циолковского, от к-рой отличается идеей политеизма (Циолковский теоретизировал с точки зрения материалиста) и смещением центра внимания с отвлечённых теорий на жизненную практику, побуждением к действию. Направление усилий – расширение сознания, кругозора и ликвидация факторов, этому препятствующих.

К. - разновидность оккультизма, созданная как программа физич. и духовной эволюции человечества.

Несёт идею антропокосмизма – единства природной (космической) и человеческой (соц.-гуманитарной) сторон реальности - человек сравнивается со Вселенной (как микрокосм и макрокосм), выводятся аналогии, позволяющие строить схемы творческого преобразования, позитивной эволюции человека, окружающей его среды и – в далёкой перспективе - Вселенной по аналогичным принципам. Напр., в основе К. – образ Адама Кадмона, Небесного человека, к-рый представляет собой всё человечество целиком, а один человек – это как бы клетка его организма. Чтобы оздоровить весь организм в целом, нужно оздоровить каждую клетку, чем и призвана заниматься К. в социальном её аспекте (евгеника, новые принципы педагогики и т.д.). Это неразрывно связано с вопросом улучшения среды его обитания (забота об экологии) и, поскольку человек – звено в космической эволюции, разрабатываются принципы позитивного влияния на эволюцию континента, Земли, Солнечной системы и систем большего космического масштаба.

 

by и янь 3-мерные.gif

Цей субдомен висвітлює гуманітарну діяльність Вадима Шинкарука у сферах: освіта, просвіта, світоглядна орієнтація.

 

Copyleft – Вадя Ротор дозволяє та заохочує копіювати, розповсюджувати, відтворювати на будь-яких носіях і використовувати письмові матеріали цього сайту, повністю або частково, за умови: ОБОВ’ЯЗКОВО зазначати автора матеріалів (Вадя Ротор), назву й джерело (цей сайт). Порушення цієї умови буде вважатись плагіатом, з відповідними наслідками. З тією ж умовою дозволено копіювати графічні матеріали з цього сайту, ЗАБОРОНЕНО їхнє використання без дозволу автора. Заборонено змінювати матеріали сайту при відтворенні.